Ставно протезиране

Д-р Мишо Филипов извършва ставно протезиране.