GUNA Medical Devicese (GUNA медицински изделия)

Терапия с GUNA Medical Devicesе е съвременен терапевтичен метод, водещ основите си от най-новите достижения в областта на молекулярната физиология и патофизиология на нерво- ендокринно- имунната система. Методиката цели възстановяването на променените нива на редица вещества, ккоито са част от човешкия организъм нa физиологично ниво. Терапия с инжекционен колаген GUNA терапия или терапия с инжекционен колаген е терапевтичен подход, чрез който се намаляват уврежданията, причинени от редица изменения в човешкото тяло, като например – стареенето на тъканите, неправилната стойка на тялото, някои хронични заболявания и прекарани контузии и травми. Медицински изделия се използват и за профилактика и терапия на промени, … Прочетете повече